IX S E M I N A R I U M

W imię Allaha Miłosiernego, Litościwego

 

Światowe Zgromadzenie Młodzieży Muzułmańskiej

Przedstawicielstwo w Polsce (WAMY)

oraz

Muzułmański Związek Religijny w RP

zapraszają na:

 

IX Zjazd Młodzieży Muzułmańskiej

Państw Nadbałtyckich, Białorusi, Ukrainy oraz Obwodu Kaliningradzkiegow dniach od 26 do 29 lipca 2010 roku
w Centrum Kultury Islamu w Warszawie
ul. Wiertnicza 103, Warszawa, Polska

Zainteresowani uczestnictwem w zjeździe proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres . Zgłoszenia przyjmowane są też telefonicznie, lub faxem:
- sekretarz WAMY w Polsce: Ahmed Ismael tel.kom. 0048-791776582
- sekretariat Centrum Kultury Islamu w Warszawie tel/fax 22 - 885 62 76
- sekretariat Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP tel. kom.0048- 605 612 137, 500173964, tel/fax: 857324023

- Zjazd ma charakter szkoleniowo - wypoczynkowy.
- Zjazd przeznaczony jest dla młodzieży muzułmańskiej (chłopców) w wieku od 18 lat.
- W zjeździe weźmie udział młodzież muzułmańska z Polski, Litwy, Estonii, Łotwy, Białorusi, Ukrainy oraz Obwodu Kaliningradzkiego.
- Zajęcia w czasie Zjazdu poprowadzą zaproszeni wykładowcy z kraju i z zagranicy.
- Uczestnictwo w zjeździe jest bezpłatne.
- Uczestnikom zostaną zwrócone koszty podróży.
- Organizatorzy zapewniają podczas Zjazdu ( zakwaterowanie, wyżywienie , opiekę lekarską itp.).
- Uczestnicy zjazdu proszeni są o przyjazd do Warszawy (zakwaterowanie od niedzieli 25 lipca od godz. 18.00 do poniedziałku 26 lipca do godz. 9.00).
- Rozpoczęcie programu Zjazdu w poniedziałek 26 lipca o godz. 10.00.

W programie zjazdu:
- wykłady, dyskusje, warsztaty na tematy: historia Islamu, kultura, etyka, zasady i prawo Islamu (szeriat) oraz wiary, współczesne zagadnienia dotyczące muzułman,
- konkursy,
- nagrody i upominki,
- zwiedzanie historycznych miejsc,
- ponadto każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Zjeździe.

Głównym celem zjazdu jest:
- integracja młodzieży muzułmańskiej państw Nadbałtyckich, Białorusi, Ukrainy oraz Obwodu Kaliningradzkiego; wdrażanie ducha braterstwa, wspólnoty,
- podniesienie poziomu wiedzy religijnej wśród młodzieży,
- ustanowienie wspólnych działań na rzecz ochrony tożsamości oraz kultury muzułmańskiej.

IX S E M I N A R I U M